Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ali bey adası (ayvalık) kapı halka ve tokmakları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Alibey adasındaki evlerde kırk üç kapı halkası ve tokma belirlenmiştir. Bunları 9 tip olarak ele aldık. 2. tipteki el biçimli tokmakların ayrıca 7 alt tipi vardır. 2. ve 3. tipler adadaki hakim tiplerdir. Bütün tipler Avrupa kökenlidir. Halkalar gibi hemen her kültürde olanların yanı sıra tiplerin çoğu Türkiye'nin hemen her bölgesinde kullanılmıştır. Sekizinci tip şimdilik Türkiye'de bulabildiğimiz tek örnektir. Yine dokuzuncu tip de çok yaygın değildir. Örneklerin dört tanesinin yer aldığı evlerde hepsi on dokuzuncu yüzyıldan olmak üzere tarih vardır. Bu bakımdan hem buradaki, hem Türkiye'nin diğer bölgelerindeki tarihi bilinmeyen örnekleri tarihlemede çok önemlidirler. Tokmak ve halkaların bir kısmının, Türkiye'de kalıbı alınarak çoğaltıldıklarını biliyoruz. Ancak sahildeki yerleşimlerde bulunan örneklerin doğrudan Avrupa'dan ithal edilmiş olmaları mümkündür. Osmanlı vatandaşı Hristiyanların çoğunlukta olduğu adada geleneksel Türk tipi diyebileceğimiz örneklerden hiç olmamasını bu bakımdan normal karşılamak gerekiyor. Esasen on dokuzuncu yüzyıl, sanatın pek çok alanında olduğu gibi yoğun bir Batı etkisinin görüldüğü bir dönemdir.

Özet İngilizce :

Fortythree ''door-rings'' and ''door-knockers'' have been identified in the houses of tehe Ali Bey island. We classified them as 9 different categories. The hand-shaped sample which is named as the second type has also 7 further sub-categories. The secand and the third types are the dominant types on the island. All of the types have European origins. In addition to the rings which axist in almost every culture, most of the types have been used in all regions of Turkey. The eight type is the yet the only one we could discover in Turkey. The nineth type is not very common, either. Among the samples, four of the houses have dates, all of which are from the nineteenth century. Therefore, they have particular importance in enabling us to the date other houses in here as well as in other regions of Turkey which remain as unidentified. We know that some of the door-knockers and rings were copied by way of moulding their desings. Nonetheless, it is possible that the samples found in the settlements lying on the beach may have been imported directly from Europe. Therefore it may be viewed as normal that there exist no Turkish types of knockers on this island where habitants are mostly Otoman citizens of Christian origin. Indeed, the nineteenth century is a period in which a very intensive Western influence was seen just as in the other disciplines of art.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :