Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

41 nolu türkiye muhasebe standardı (tms 41), vergi usul kanunun ve tekdüzen hesap planı açısından küçük ve büyükbaş canlı varlıkların muhasebeleştirilmesi ve değerleme işleminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Küçük ve büyükbaş canlı varlıklar yetiştirip satmak veya damızlık olarak ya da yününden ve sütünden yararlanmak amacıyla elde bulundurulan inek, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardır. Canlı hayvanlar biyolojik bir organizma olmalar nedeni ile doğma, büyüme, yağlanma ve ölüm gibi özelliklere sahiptirler. Küçük ve büyükbaş canlı varlıkların bu özelliklere sahip olmalar bu varlıkların değerlemesini ve muhasebeleştirilmesini özellikli kılmaktadır. Ayrıca, tarımsal faaliyetler ile ilgili 41 nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) ile Türk Vergi Mevzuatında küçük ve büyükbaş canlı varlıkların değerleme ve muhasebeleştirme ilkelerinin farkl olması ve Tek Düzen Hesap Planındaki hesapların canlı varlıkların ilk kez kaydında ve değerleme dönemlerinde canlı varlıklardaki değer değişikliklerini kaydetmede yetersiz kalması bu tür canlı varlıkların muhasebeleştirilmesini daha da güçleştirmektedir. Bu çalışmada canlı varlıkların yukarıda bahsedilen düzenlemeler çerçevesinde de erlemesinde ve muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlükler ortaya konularak çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Small and great cattle biological assets are living animals like a cown, oxen, sheep and goat at hand for used in wool and milk for breeding or growth to sell. Living animals have got characteristics like born, growth, mourn and death owing to biological an organism. These characteristics of small and great cattle biological assets are special being by valuation and accounting. Besides, small and great cattle biological assets are different in valuation and accounting principles of Turkish Tax Legislation and 41 numbers Turkish Accounting Standard (TAS 41) with connection agricultural activities. However, accounting of this kind biological assets are more difficult therefore sufficient in record to value changing of biological assets in first record and valuation periods in The Uniform Chart of Accounts. This study presented solution suggestion for difficulties of biological assets valuation and accounting.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :