Cilt: 2 Sayı : 3
YÖNETİM VE ORGANİZASYONLA İLGİLİ TÜM MODALARI BENİMSEMELİ Mİ?
Göksel ATAMAN

1.4K 129

Öz trenYönetim ve organizasyonla ilgili yazında moda kavram ve tekniklere geniş oranda yer verilmektedir.Farklı olarak, ilgili yazında yer alan birçok akademik kavramın aksine, sözkonusu kavram ve teknikler uygulamacılar tarafından da izlenmekte ve kabul görmektedir. Moda yönetim kavram ve tekniklerinin sürekli olarak yenilendiği bir ortamda, yöneticiler bunları benimseyip/benimsememe konusunda nasıl bir tutum izlemelidir? Son yirmi yılı içine alan bir dönemde ortaya çıkan hakim yönetim kavram ve tekniklerinin ele alındığı ve altı kritere göre karşılaştırıldığı çalışma bu soruyu cevaplandırmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yönetim kavram ve tekniklerinin yöneticiler tarafından benimsenme ve vazgeçilmesinde etkili olan faktörler açıklanmaktadır. Yöneticilerin moda kavram ve yaklaşımları uygulamadan önce mevcut yapı ve kültürün uygulamayı destekleyip desteklemediğini gözönünde bulundurmaları gerekir.Yine uygulama için gerekli kaynaklara sahip olunması da önem taşımaktadır.Considerable interest has been shown in the literature about management fads and fashions. Unlike many literature- based academic concepts, these fads and fashions are well known by practicing managers. The management discipline is regularly bombarded with new management fads and fashions. Should managers be concerned about the latest management fad, or is it just a waste of time? Five management fashions that emerged over the past two decades were identified and evaluated on six criteria. This study focuses on reasons for managers’ discourse promoting or discrediting management fashions. In choosing which fads to fully embrace, managers should think about the organizational culture and its fit with the implementation of the fad. The organization should also have the resources needed to implement the fad.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Göksel ATAMAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.