Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel – yerel etkileşimi: yerelin dönüşümü olarak simit sarayı örneğinde simidin “fast – food”laşması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Araştırma Merkezi Müdürlüğü1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’de yerel bir ürün olan simidin, kapitalist/küresel bir model hatta bu alanda bir simge olan McDonald’s modeliyle yeniden üretilmesi ele alınmıştır. Çalışmada, “teknolojinin gelişimini ve örgütlenme biçimini belirleyenin egemen üretim biçimi ve ilişkileri olduğu” görüşünden yola çıkılmış ve iletişim araçlarının gelişimine bağlı olarak gelişen küreselleşmeyle birlikte sunulan küresel - yerel etkileşimi bu görüşe bağlı olarak değerlendirilmiştir. Eleştirel bir bakış açısıyla yazılan çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden örnek olay yöntemi benimsenmiştir. Çalışmada, kültürel boyut çerçevesinde yerel-küresel ilişkisini kavramsallaştırmaya yönelik literatür kadar, örnek olaya ilişkin gazete haberlerine, fastfood şirketlerinin kurumsal internet sitelerine de yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study deals with the reproduction of a local product in Turkey, simit, within a capitalist/global model, which is symbolized by McDonald’s. Moving from the view that the dominant way of production determines technological development and the way of organization, global-local interaction presented with globalization as a result of the development of communication instruments is evaluated in this study. Case study method among qualitative research techniques is adopted in this study written by a critical point of view. This study features in the literature conceptualizing local-global relationship within a cultural dimension as well as newspaper news on the case study and corporate websites of fast-food companies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :