SİYASET SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN 2009 ve 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Demokratik yaşamın en vazgeçilmez bileşenlerinden biri seçimlerdir. Elbette ki demokrasi yalnızca seçimlere indirgenemez. Her seçimin yapıldığı sistem demokratik bir sistemdir şeklinde bir genelleme yapılamaz. Ancak seçimler olmadan da demokrasiden söz edilemez. Seçimlerde halk, seçtikleri temsilcilerine, kendilerini yönetme izin ve ehliyetini verir. Bir başka anlatımla seçimlerde bireyler, sergiledikleri siyasi tutum ve davranışları toplumun siyasi yapısını şekillendirip, yerel ya da merkezi siyasi elitleri belirlerler. Öte yandan, demokrasi denildiğinde ilk akla gelen Antik Yunan site devletleri olsa da, demokrasinin beşiğinin eski Türk kavimleri olduğu gerçeğini de hatırlatmak gerekir. Bir başka ifadeyle, Türk sosyoloğu Ziya Gökalpın de vurguladığı gibi, dünyanın en demokrat kavmi eski Türklerdir. Bu çalışmada, son 2 yerel seçimler siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri temelinde, karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Daha net bir ifadeyle, 2009 ve 2014 yerel seçimleri karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelenmiştir. Bulgular her iki seçimde, özellikle de son seçimlerde, seçimlere katılım oranlarının son derece yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye genelinde sağ siyaset anlayışının bariz bir üstünlüğünün gözlemlendiği seçimlerin galibi, iktidar partisi konumundaki Adalet ve Kalkınma Partisi olmuştur.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LAST TWO TURKISHLOCAL ELECTIONS: A SOCIO-POLITICAL ANALYSIS OFTURKISH LOCAL ELECTİONS OF 2009 AND 2014

Political participation and in relation with this elections, escpecially the local elections are inevitable elements of democratic and spcecially the liberal democratic regimes. Of course democracy can not be reduced only to the elections. However, there can be no democracy without elections. People defines the political structure of the society and appoints the political elites as the representatives at the elections.On the other hand, when somebody talks of democracy first comes to mind the states of Ancient Greece. Yet the world's most democratic nation, is the ancient Turks. It was aimed to analyse the last two Turkish local elections. One of them held at the 29th March 2009. The last one realised at the 30th of March 2014. A comparative perspective was used to realise the aim. Documentary and historical research techniques were employed to gather the data. Findigs clearly shows that the participation level was extremely high at the both two elections, especially at the final one. The Justice and Development Party which is the ruling party was completed as the leader of the elections. On the other hand, it is easy to observe an obvious supremacy of the right wing at all over the Turkey.

39511 18147

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşen ARSLAN

MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİMİNDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA

Nesrin TÜRELİ, Oğuzhan AYTAR

ÖRGÜTSEL MUHALEFET

Kaya YILDIZ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abuzer AKGÜN, Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Ayşe SONEKĐNCĐ, H. Ali AYGÜN

BİR DIŞ POLİTİKA KAVRAMI OLARAK “EKSEN KAYMASI” NIN SON DÖNEM AB İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE BASININA YANSIMASI(ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI ÖRNEĞİNDE)

Mehmet Gökhan GENEL

TUTUMUN RİDİT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Necla TEKTAŞ, Mihriban AYDIN

KAFKASYA’DAN KARADENİZ’E SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK: KAFKASYA’NIN KADİM HALKLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Cahit ASLAN

ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERDEN AİLELERİN BEKLENTİLERİNİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

İlker KÖSTERELİOĞLU, Meltem AKINKÖSTERELİOĞLU, Hale YETİM

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU'NUN YABAN ADLI ROMANINDAKİ ULUS İNŞA ETME AMACI

Faruk DÜNDAR

SİYASET SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN 2009 ve 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Ali ARSLAN, Sadettin BAŞTÜRK, Kadir ULUSOY, Gülten ARSLAN