Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vahdet-i vücûd âriflerine göre eimme-i sebâ (ümmehât-i esmâ) imâmü’l-eimme ve cenâb-i hakk’ın sayısız isimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Vahdet-i Vücûd fikriyâtına sâhip âriflere göre Cenâb-ı Hakk‟ın isimleri arasında bir derecelendirme yapılabilir. İsimlerin bir kısmı diğer bir kısmına dâhil olup bir nevî alt mertebede olanı üst mertebede olandan meydâna gelmiştir. İsimlerin anası olarak yedi isim belirlemişler ve bunları “eimme-i sebâ” diye isimlendirmişlerdir. Bu yedi imâm arasında da Hayy ve Âlim isimleri daha öncelikli bir durum arz ederler. İbnü’l-Arabî‟ye göre imâmü‟l-eimme/imâmların imâmı Hayy ismi iken Abdürrezzâk-ı Kāşânî‟ye göre ise “Âlim” ismidir. Vahdet-i vücûdçular; isimlerin sonsuz olup bu yedi ismin ihâtası altında olduğu, diğer isimlerin bir nevî onlardan neş‟et ettiği, kanâatindedirler. İbnü’l-Kasiyy‟e göre ise isimlerin tamamı birbirleri ile isimlenmiş olup isimler arasında bir üstünlük yoktur.

Özet İngilizce :

The Sufis, who defend Wahdat al-wujûd (the unity of existence), accept that it is possible to scale among the names of God. Some Names are included in other Names and it is like that the lower degree-name consists of the upper degree one. The “Seven Names” are spesified and named as the highest ones. Among these seven leaders, the names Hayy and Âlim, have relatively more importance. According to Ibn al-Arabî the highest name is the name Hayy, whereas according to Abd al-Razzâk-ı Kāshânî it is the name Âlim. Scholars that use the unity of existence conception think that names are infinite that are enclosed by these seven names and other names arise from these seven. According to Ibn al-Kasiyy, all names are named with each other and there is no scale between them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :