Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Using goal accomplishment style to predict geography academic achievement of prospective teachers

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

This study was conducted (1) to identify the natures of goal accomplishment styles of prospective social studies teachers, (2) to determine the relationship between prospective techers’ goal accomplishment styles, and academic achievement in geography, and (3) to use the data obtained from this study to make recommendations for enhancing Turkish Geography Curriculum and Teaching methods. This study was based on the Goal Orientation Index (GOI) by Atman, the instrument was administrated to 158 subjects - prospective social studies teachers. The multiple regression and descriptive data analysis were used to analyze the data obtained from instrument and to test the hypotheses of the study. The results showed that prospective social studies teachers’ goal accomplishment style is a good predictor of geography academic achievement.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı; (1) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları hedefi gerçekleştirme stillerini tanımlamak, (2) öğretmen adaylarının hedefi gerçekleştirme stilleri ile coğrafya dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve (3) bu çalışmadan elde edilen bulguların coğrafya dersi öğretim programı ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler getirmektir. Bu araştırma, Atman tarafından geliştirilen Hedefi Gerçekleştirme Indeksi (HGI)’ne dayandırılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde ve araştırma hipotezlerinin test edilmesinde, çoklu regresyon ve betimsel veri analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hedefi gerçekleştirme stillerinin coğrafya dersi akademik başarısının iyi bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :