Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretim maliyetlerindeki yapısal değişmelerin nedenleri ve maliyetleme kararlarına etkileri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda teknolojinin süratle gelişmesine paralel olarak işletmelerin üretim yapıları, maliyet ve yönetim sistemlerinde gelişmeler olmuştur. İşletmeler, giderek artan otomasyonun ve rekabetin etkisi ile karşı karşıya kalmıştır. Otomasyon üretimde verimliliği arttırırken, maliyet yapısında da değişmelere neden olmaktadır. Maliyet unsurları içerisinde genel üretim maliyetlerinin göreceli payı giderek artarken, direkt işçilik maliyetleri azalmaktadır. Mamul maliyetlerine ve gider merkezlerine yüklenmesi zaten sorun olan genel üretim maliyetlerinin önemi bu yüzden bir kat daha artmaktadır. Artan küresel rekabet ve ekonomik krizler ise, kaliteli mamul üretmekten ödün vermeden maliyetleri düşürmeyi ve müşteri odaklı olmayı zorunlu kılmaktadır. Üretilen mamullerin maliyetinin doğru ve gerçeğe uygun hesaplanabilmesi işletmede kullanılan maliyet sistemi ile yakından ilgilidir. Değişen üretim ortamı, artan teknoloji ve ekonomik koşullar karşısında geleneksel maliyetleme, yaşanan sorunların çözümü noktasında yetersiz kalmaktadır. Stratejik kararların alınmasında ve mamul maliyetlemesinde daha güvenilir maliyet bilgilerinin önemi maliyetleme sistemlerinde değişiklikler yapmayı gerektirmektedir. Bu çalışmada, değişen üretim ortamlarının sanayi işletmelerinin maliyet yapıları üzerinde ne yönde ve nasıl etki yaptığı konuları üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

There have been significant developments in productions structure of businesses, production cost and managerial systems in parallel to technological developments of recent years. Businesses have been experiencing the effects of automatisation and competition, which gets harder day by day. Automatisation, while increasing productivity on the one hand, it causes changes in production cost structure on the other hand. While relative ratio of overhead costs increases, direct labour cost decreases. Overhead costs, of which reflection to product cost and expenditure element cost centres already poses problems, gets more significant. Increasing global competition and economic crisis compelled businesses to decrease production costs and be customer centered without conceding quality. Accurate and correct cost calculation has a close connection with the cost system which is used in the business. Changing production settings, increasing technological applications and economic conditions make traditional costing inadequate to solve the problems which are experienced. Strategical decision taking and significance of more reliable data dealing with product costs require alterations in the costing system. This paper scrutinizes how changing production settings affect the costing structure of industrial businesses.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :