Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası sermayenin krizi, hegemonya savaşları ve türkiye

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma bir toplumsal örgütlenme biçimi olan kapitalizmin krize girdiği dönemlerde sermaye birikiminin yeniden yapılanmasını iktisat politikalarıyla çözemediği durumda başvurduğu zora dayalı yaptırım olan savaşların ekonomi politiğini incelemektedir. Hızlanan küreselleşme olgusu, sermaye birikim süreçlerini hızla serbestleştirirken, iktisadi alanı sosyal ve politik alanla bütünleştirmekte, ülke ekonomilerini birbirleriyle yakınlaştırıp aynılaştırdığı için de, gelişmiş ve azgelişmiş bir çok ülkeyi daha derin sermaye birikimi krizleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren araları giderek sıklaşan krizler, dünya ekonomisinde sermaye birikim sürecinin genişlemesini sağlayacak farklı düzenlemelerin sırasının geldiğine işaret etmektedir. Sermaye birikiminin yeniden yapılanmasında farklı düzenlemeler sermayeler arasındaki savaşlar olacaktır. Bu savaş uluslararası sermayenin hegemonya savaşıdır. Bu nedenle çalışma 11 Eylül Sonrası ABD’nin sermaye birikimini genişletmek amacıyla dünya ekonomisini kendi çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlemesini ve diğer ülkeler ve bloklaşmalar (AB, ASEAN) karşısında zayıflayan hegemonyasını güçlendirmek amacıyla giriştiği savaşı analiz etmektedir. Ayrıca bu hegemonya savaşında Türkiye’nin yeri ve konumu ele alınmaktadır. Sonuçta savaş sonrası yeni dünya düzenin nasıl şekilleneceği konusunda bazı açılımlar sunmaktadır.

Özet İngilizce :

This study analyzes the political economy of wars during crises of capitalism, when capitalism could not re-structured the capital accumulation via economic policies and try to do it by using power. While globalization rapidly liberalized capital accumulation processes, integrated the economic, social, and political areas and resembled and converged countries of the globe. Moreover, it leaves many developed and under developed countries with deeper capital accumulation crises. Especially after the 1990’s, the frequency of crises in the world economy rises, which point outs the needs for different arrangements to extend the capital accumulation process. Different arrangements in restructuring capital accumulation will be wars between various capitals. That’s why, the study analyzes the war that broken out by the United States in order to strengthening its weakening hegemony and re-regulate the world economy in his interests and against other countries and blokes (ASEAN, EU) after September the 11th. Additionally, the standing of Turkey in these wars of hegemony also evaluated. Finally, the study give some perspectives on how the new world order after the war might be.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :