Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ve oecd ülkelerinde eğitim harcamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin birey ve toplum üzerindeki etkileri eğitim harcamalarını önemli kılmaktadır. OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının hemen hemen tamamını kamu harcamaları oluştururken, Türkiye’de kamu harcamalarının yeterli olmaması, özel harcamaların oranını artırmaktadır. Türkiye’de eğitim kurumlarına yapılan kamusal harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’ya Oranı OECD ülkeleri ortalamasının hemen hemen yarısına eşittir. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması açısından Türkiye, OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır. Aynı durum okullulaşma oranlarında da görülmektedir. Eğitimden yararlanmakta olan nüfusun büyüklüğü, eğitim sektörü içerisinde çalışan personel sayısının fazlalığı, bölgelerarası eşitsizlikler, Gayri Safi Milli Hasıla oranı gibi birçok etken, Türkiye’de eğitime yeterli kaynak ayrılması ve dağılımında sorunlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır

Özet İngilizce :

The effects of education on individuals and the society make educational expenses/costs important. In OECD countries public expenditures constitute nearly all of the educational expenses but in Turkey lack of public expenditures increase the private expenses. The ratio of MONE’s budget in GDP in Turkey is nearly the half of the provided budget in OECD countries. Turkey is in the last rank among the OECD countries in the educational expense per student. The same situation is seen in the schooling rate. Many factors such as the largeness of the population utilizing from education, abundance of the staff working in educational sector, regional inequality and the rate of national income cause many problems in allocating and distributing the resorces

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :