Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinin makro ekonomik açıdan değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Küresellesmeyle birlikte ulusların birbirlerine karsılıklı bagımlılıkları artmıs, ekonomik faaliyetler büyük ölçüde uluslararası etkilesim alanına girmistir. Ülkelerin diger ülkelerdeki gelismelerden bagımsız ve soyutlanmıs olarak etkin ekonomi politikaları uygulamaları oldukça zorlasmıstır. Haberlesme ve ulastırma teknolojilerindeki hızlı gelisme dünyayı ekonomik, politik ve kültürel bir küresellesmeye dogru itmistir. Bu gelismeye baglı olarak da dünyanın her yerinde evrensel standartta bir tüketim özlemi yaratmıstır. Bu özlem, ulusal gelirin ve toplumsal refahın hızla artırılmasını bir zorunluluk haline getirmistir. Ancak insanların bu tüketim özlemini yüksek fiyat artısları, enflasyon ve istihdam yetersizligi engellemektedir. Eger bir ekonomide yüksek enflasyon varsa özellikle sabit gelirli maas ve ücretlilerin aleyhine bir gelisim dogurur. Enflasyon gelir dagılımını bozar, bozulan gelir dagılımı ise enflasyonu körükler. Bir toplumda gelir dagılımının adaletsiz olması, insanların geçim sıkıntısı çekmesine ve mutsuz olmasına yol açar, ekonominin saglıklı ve istikrarlı bir sekilde büyümesini önler. Bozuk gelir dagılımı, sosyal huzursuzluklara yol açarak politik istikrarı bozar. Gelir dagılımındaki dengesizlik, bütçe açıklarını büyütür ve ekonomik performansı sekteye ugratır. Hızla küresellesen bir dünya ekonomisinde Türkiye’nin layık oldugu yere gelebilmesi için ekonomik sorunlarını bir an önce çözüp gelismis ülkelerdeki seviyeyi yakalaması gerekmektedir. İste bu makalede yazarca önemli görülen Türkiye ekonomisinin sorunları ele alınacak ve incelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With the globalization, the interdependency of the countries has increased and economic activities have greatly become a subject of international interaction. Implementation of efficient economic policies independent and isolated from the developments in other countries has become rather difficult. Rapid developments in the communication and transportation technologies have led the world to an economic, political and cultural globalization. Consequently, these developments have created a global consumption desire all over the world. This desire makes compulsory to increase national income and social welfare. However, this consumption desire of the people is prevented by the price increases, inflation and unemployment. If there is a high inflation in an economy, this will cause problems especially for those people who have fixed income or wages. Inflation damages income distribution and damaged income distribution causes inflation. In a society, inequitable income distribution causes people to suffer from earning their living and to become unhappy, it also hinders the healthy and steady growth of the economy. Damaged income distributions disrupt political stability by causing social disturbances. Inequality in the income distribution increases budget deficit and disrupts economic performance. In a rapidly globalizing world economy, in order to catch its own suitable position, Turkey should solve its problems quickly and come to the level of developed countries. In this study, the writer examines some problems of Turkish economy which are seen important by the him.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :