Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de bütçe açıklarının iktisadi büyüme ve istikrar üzerine etkileri (1994:q1-2004:q4)

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, Türkiye'de 1994:Q1- 2004:Q4 dönemindeki bütçe açıklarındaki herhangi bir artısın ekonomik büyümeye etkisi arastırılmıstır. Arastırmada Geleneksel birim kök testinin (Augmented Dickey Fuller) yanı sıra, standart Granger nedensellik testi uygulanmıs, bütçe açıkları ve büyüme oranı arasında, bütçe açıklarından büyüme oranına doğru bir nedensellik iliskisinin bulunduğu sonucuna varılmıstır ( BAGSYH⇒ BO) . Elde edilen bu sonuç ise, Keynes Yasası'nda "dıssal bir değisken" olarak kabul edilen kamu harcamalarının ekonomideki büyümeyi tetikleyici yönde etkileyeceği yönündeki görüsü desteklemesi bakımından ilginç bulunmustur.

Özet İngilizce :

With this study, the effects of any increase against the economic growth on the budget deficits in the period of 1994:Q1- 2004:Q4 in Turkey, are investigated. In the research, in addition to the Traditional unit root test (Augmented Dickey Fuller), the Standard Granger causality test has been applied, and it has been concluded that there is no causality relationship between the budget deficits and the growth rate from the budget deficits toward the growth rate. ( BAGSYH⇒ BO) And this result has been found to be interesting from the viewpoint of supporting the opinion that the public spending, which is deemed to be an "external variable" in the Keynes Law, will cause a triggering affect in the economical growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :