Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düsünme eğilimlerini cinsiyet ve sınıf değiskenlerine göre değerlendirmektir. Arastırmanın çalısma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, 1. ve 4. sınıf düzeyinde toplam 102 öğretmen adayı olusturmaktadır. Çalısmada, öğretmen adaylarının yansıtıcı düsünme eğilimlerini belirlemek üzere, Semerci (2007) tarafından gelistirilmis ve geçerlik güvenirlik çalısması yapılmıs olan "Öğretmen ve Öğretmen Adayları Đçin Yansıtıcı Düsünme Eğilimi (YANDE)" ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıstır. Ölçek aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 16 for Windows paket programında, tanımlayıcı istatistik yöntemlerinden ortalama-standart sapma ve t testi ile değerlendirilmistir. Arastırma sonucunda, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düsünme eğilimlerinin birinci sınıfta öğrenim görenlere oranla daha yüksek düzeyde olduğu; cinsiyet değiskeninin yansıtıcı düsünme eğilimine herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmistir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the level of pre-service Turkish teachers' reflective thinking tendency and to evaluate this level according to gender and class variables. The sample of the study consists of totally 102 freshman and senior pre-service teachers studying at Kazım Karabekir School of Education, Atatürk University in 2009-2010 school terms. In the study, to ascertain the reflective thinking tendency of the pre-service teachers, ''Reflective Thinking Tendency of Teachers and Pre-Service Teachers Scale'' which was first developed by Semerci (2007) was used as data collection tool. The data collected through this scale were analyzed and assessed by SPSS 16 program and t-test values, standard deviation were analyzed. As a result of the study, it was found that senior pre-service teachers had a higher level of reflective thinking tendency than their freshman peers and that gender variable had nothing to do with reflective thinking tendency.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :