Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk yazılı kültüründe komşuluk

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Polis Akademisi Elazığ Zülfü Ağar Polis M.Y.O2
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Komşuluk, Türk kültür hayatının ve toplum yapısının önemli bir unsurudur. Gündelik hayatın işleyişinde en çok ihtiyaç duyulan ve etkilerine maruz kalınan komşuluk üzerine yazılı kültürde yeterli araştırmaların varlığından söz etmek güçtür. Sosyal dinamiğin önemli unsuru olan komşuluk bölgeden bölgeye, toplumdan topluma çeşitli yönleriyle farklılık gösteren bir tarihselliğe sahiptir. Değişen dünya koşullarında yapısal ve işlevsel bakımdan da hızla değişmektedir. Bu değişimin tespit edilebilmesi için konunun kültürel tarih içindeki yeri geniş biçimde araştırılmalıdır. Bu çalışmada, komşuluğun Türk kültüründeki ve toplumsal yapısındaki yerine, önemine, işlevine ve yazılı kaynaklardaki ele alınış biçimine değinilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the important elements of Turkish cultural life and structural society is neighborhood. There is not enough researches in written culture deal with neighborhood that has been necessity in daily life and exposures of effects of it. Neighborhood, that is important element of social dynamic have historical characteristics diversity changing from society than society and region than region. Neighborhood has speedily changed in point of structural and functional in changing world condition. For that reason, the place of subject in cultural history must be widely research for determine of changing. In this paper the place, important and function of neighborhood in Turkish culture and social structure have exanimate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :