Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmin türkiye ekonomisindeki yeri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm, özellikle ülkelere sağladığı ekonomik faydalar sebebiyle ilgi odağı durumundadır. Bu sebeple turizm literatüründe yapılan çalışmaların önemli bir kısmının turizmin ekonomik yönleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir. Çok geniş bir turizm potansiyeline sahip olan Türkiye, sahip olduğu bu değerleri mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışmış ve yapmış olduğu kalkınma planlarında turizme de yer vermiştir. Bu çalışmada, Türk turizminin cumhuriyet dönemi boyunca ülke ekonomisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. İnceleme kapsamında turizmin toplam sabit sermaye içindeki payı, Turizm Bankası ve Kalkınma Bankası tarafından verilen krediler, turizm yatırımları için verilen kredilerin toplam krediler içindeki payı, turizm sektöründe verilen teşvik belgesi verilen projeler, turizmde yabancı sermaye izinleri, turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı ve turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranı, turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı, turizm gelir gider dengesi ve ortalama harcama, tesislerde konaklama ve geceleme sayıları, konaklama tesisleri ve yatak sayısı gibi temel ekonomik etkileri esas alınmıştır. Araştırmada planlı dönemde meydana gelen değişiklikler birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

Özet İngilizce :

Tourism has been a focus of interest, because of its economical benefits. Therefore, it is observed that most of the research in tourism literature is related to economic aspect of tourism. Turkey has made use of its tourism potential as much as possible; also Turkey took tourism into account in its development plans. In this study the effects of tourism on Turkey’s economic activities after foundation of republic of Turkey have been examined. In the scope of this examination, the economic effects such as the portion of tourism in total fixed capital, the credits that was given by tourism bank and development bank, the portion of tourism investment credits in total credits, the approved tourism projects by Ministry of Culture and Tourism, Permitted foreign capital in tourism, the ratio of tourism income to export income, the ratio of tourism expenditures to import expenditures, the portion of tourism income in Gross National Income, the balance of tourism income and expenses, the average spending, the numbers of staying in hotels, the numbers of accommodations establishments and their beds were taken in to account. Also the changes in planed turn were compared with each others.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :