Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm işletme belgeli restoranlardan hizmet alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

Degisen rekabet kosulları içerisinde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karsılanması isletmelerin devamlılıgını saglayabilmesi açısından önem arz etmektedir. Turizm isletmeleri içinde yer alan restoran isletmeleri tarafından sunulan mal ve hizmetlerin de tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu dogrultuda, arastırmada; turizm isletme belgeli restoran isletmelerinden hizmet alan müsterilerin memnuniyet düzeyleri, müsteri memnuniyetinde tüketicileri etkileyen unsurlar, tüketicilerin beklentileri ve turizm sektöründe müsteri memnuniyeti teorik ve uygulamalı olarak incelenmistir. Turizm isletme belgeli restoranlardan hizmet satın alan müsterilerin memnuniyet düzeyleri çesitli faktörler temel alınarak belirlenmis ve müsterilerin memnuniyet düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermedigi istatistiksel olarak ortaya konulmustur.

Özet İngilizce :

To satisfy the needs and demands of consumers in changing market conditions is important for sustainability of companies. As a tourism establishment the restaurants should satisfy their customers’ needs and demands with their products and service to continue their activities in market. In this scope, the satisfaction of customer of licensed tourism establishments, the factors that have influence over consumers’ satisfaction, consumer expectations and the importance of consumer satisfaction are examined as theoretical and practical. The satisfaction of customers of restaurants, which licensed as touristic restaurants, is examined by using different factors. Also whether customer satisfaction differs according to the demographic features is examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :