Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin online alışverişe yönelik risk ve fayda algılamaları: geleneksel ve online tüketicilerin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni iletisim teknolojileri ve özellikle İnternet devrimi sanal pazarlar olarak adlandırılan yeni pazar ortamlarını ve süreçlerini gündeme getirmistir. Bu çalısmanın amacı söz konusu sanal pazarlardaki online alısverise yönelik olarak tüketicilerin algılamalarını ve ortaya koydukları fiili davranısları analiz etmektir. Bu çerçevede çalısmanın 3 amacı bulunmaktadır. Bunlar online alısveris deneyimine sahip tüketicilerle online alısveris yapmayan tüketicileri demografik özellikleri itibariyle ayırmak, geleneksel ve online tüketicinin online alısveriste algıladıkları risk ve faydaları belirlemek ve son olarak online alısveris deneyimine sahip olmayan tüketicilerin online alısveris yapma ihtimalini arttıracak durumları tespit etmektir. Veriler yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmis ve 336 birey üzerinde uygulanmıstır. Elde edilen bulgulara göre online alısveris deneyimine sahip tüketicilerle geleneksel yöntemlerle alısveris yapan tüketiciler arasında demografik özellikler, algılanan risk ve faydalar arasında anlamlı farklılıklar belirlenmistir.

Özet İngilizce :

New communication technologies and the revolution of Internet especially have created new market environments called as virtual markets. Consumers’ online purchasing behavior is also a part of this new development. This study aims to understand consumers’ perceptions and actual behaviors towards online purchasing. This research study has three purposes. These are, determining the demographic characteristics of online and non-online consumers, examining the perceived benefits of online purchasing by online consumers, and analyzing the risk perceptions by non-online consumers. As a part of the third aim, the study tries to exhibit the possibilities for non-online consumers to transform online consumers. Data for the research was gathered via faceto- face interviews from 336 individuals. It was found that there are significant differences between online and nononline consumers in terms of both their demographic characteristics, risk and benefit perceptions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :