Yıl 2005, Cilt: 5 Sayı : 9 Sayfalar 31 - 47 2005-06-01
KÜÇÜLEN DEVLETTE YAŞANAN ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SORUNLARI (KARAMAN KÖY HİZMETLERİNDE BİR UYGULAMA)
Aykut BEDÜK,Sevcan GÜLEÇ
38 261

Öz trenKüreselleşme,teknolojik gelişmeler, artan rekabet ve hızla değişen dünya düzeni özel sektörü olduğu gibi kamu sektörünü de hızlı bir yeniden yapılanma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır. Kamu sektöründe yeniden yapılanma faaliyetleri ülkelerin sosyal ve ekonomik reform programlarında yer almaktadır. Bu bağlamda Türk kamu sektörü de hazırlanan reformlar çerçevesinde kanun tasarıları hazırlayarak yeniden yapılanma sürecini başlatmıştır. Türk kamu yönetiminde önemli tartışmaları da beraberinde getiren bu tasarının oluşturulması ve kabul edilmesi sonucu kapatılacak olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin karşılaştıkları örgütsel davranış sorunları ve bu karara bakışları ele alacaktır. Karaman Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü çalışanlarının örnek kitle olarak tespit edildiği bu çalışmada Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin kararın personel üzerinde yarattığı stres, gelecek korkusu ve kaygısı, sıkıntı, moral ve motivasyon gibi örgütsel sorunlar tespit edilmeye çalışılacaktır.Globalization, tecnological improvements, increasing competition and world’s changing conditions made public sector face with a necessary reconstruction , like private sector does. Reconstruction of public sector activities takes place widely in countries’ social and economic reform programmes. In the same way Turkish public sector has started a reconsruction process wiht preparing law drafts. This study will examine workers’ organizational behavior problems of the General Directorate Of Village Service, which will be closed by new public management draft that caused important political debate in Turkish public management. In this study Karaman Directorate Of Village Servise’s workers were taken as model data and in the research new draft’s effects, like future anxiety, stress and motivation problems were tried to be proved.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2005
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2005


Makalenin Yazarları
Aykut BEDÜK
Sevcan GÜLEÇ