Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tipik tepkinin ölçülmesinde karşılaşılan sorunlar

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, tipik tepkinin ölçülmesinde karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır. Bu çerçevede özel olarak tipik tepkinin ölçülmesinde karşılaşılan sorunlar, genel anlamıyla psikolojik özelliklerin ölçülmesinde karşılaşılan sorunlarla ilişkileri bağlamında ele alınmıştır. Bu konunun ele alınabilmesi için psikolojik özelliklerin ölçülmesine temel oluşturan felsefi alanın da incelenmesi gereklidir. Bu nedenle bu konu üzerinde de durulmuştur. Çalışmanın son bölümü, sosyal bilimlerde yöntem tartışmaları arasında yer alan metinlerarasılık kuramıyla psikometrik ölçme yaklaşımı arasında bir ilişki kurma çabasının ifadesidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The problems faced in the measurement of the typical response consist the subject of this article. To this extent, the problems specifically faced in the measurement of typical response are evaluated in terms of their relations to the problems faced in the measurement of physchological traits. in order to evaluate such problems, the phylosopical domain which consists a base to the measurement of these traits needs to be examined. the article also focuses on this domain. The last part of the article, is an attempt to build a relationship between the theory of intertextuality which is among the discussions of the method of social sciences and physchometrical measurement approach.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :