Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor alanında örgütsel adalet ve duygusal zeka

Yazar kurumları :
Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi1, Fırat Üniversitesi2
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Sporun toplumsal etkinliğinin yanı sıra siyasal ve ekonomik boyutunun her geçen gün önemini artırması, spor kurum ve kuruluslarının en verimli ve etkili yönetilmesi gerçeğini ortaya koymaktadır. Sporun yönetsel yapısında kimi zaman örgüt yöneticisi, müdür, antrenör, teknik direktör, hakem ve beden eğitimi öğretmeni olarak karsımıza çıkan spor yöneticilerinin, hem adalete iliskin olumlu yansımalar göstermesinin, hem de yüksek duygusal zeka özelliklerine sahip olmasının bağlı bulundukları örgütsel yapının basarısında önemli bir rol oynayabileceğini düsündürmektedir. Bu bağlamda örgütsel adalet ve duygusal zeka konusu, kuramsal bir yaklasım gösterilerek literatür bilgiler ısığında üç boyutta ele alınmıs ve açıklanmaya çalısılmıstır. Bunlar örgütsel adalet, duygusal zekâ ve sporun yönetsel yapısındaki önemidir. Bu sayede, genelde üretim ve is sektöründe ele alınan örgütsel adalet ve yöneticilerde duygusal zekâ kavramının, sporsal alanda da ele alınarak incelenmesi gerektiği vurgulanmaya çalısılmıstır. Literatürdeki kuramsal yaklasımlar ve çalısmalardan yola çıkarak, örgütsel adalete iliskin olumlu tutum ve duygusal zeka yeterliklerinin olmasının spor yöneticileri için de önemli bir özellik olduğunu söylemek mümkündür

Özet İngilizce :

The importance of sports in the political and economic field as well as in social life shows an increase each passing day which reveals that sport organizations and institutions should be managed more efficiently and effectively. A sports manager, who is a manager, trainer, coach, referee, sport administrator and physical education teacher, plays an important role in the success of organization. They should be fair and have high emotional intelligence. In this study, organizational justice and emotional intelligence were examined at all points shown in the light of the literature as a theoretical approach. These are organizational justice and emotional intelligence and the importance of the administrative structure of sports. Organizational justice and emotional intelligence of managers should also be discussed and emphasized in the sports area other than the manufacturing and business sector. Based on the theoretical approaches and studies in the literature, it is possible to say that having a positive attitudes and emotional intelligence competencies are also very important features for sports managers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :