Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
E. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ilköğretim I. kademe programlarındaki değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmaya ait veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2006-2007 öğretim yılında il merkezinde, ilçe merkezinde ve köylerde 45 farklı ilköğretim okulunda görev yapan 511 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde yüzde-frekans hesaplamaları ile t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; programlardaki değerlendirme yöntemlerinin yararlı olduğu düşünülmekte, ancak bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların başında, maddi külfet, zaman sıkıntısı, sınıf mevcutlarının kalabalık olması, veliler ile zor iletişime geçilmesi ve materyal sıkıntısı gelmektedir. Öğretmenlerin görüş ve ihtiyaçlarının dikkate alınması değerlendirme sürecinin uygulanmasına olumlu katkılar sağlayacaktır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to get primary school teachers' views about the assessment processes of primary education curriculums. The study design is descriptive research model. The data was collected via puplic surveys. The sample of the study is composed of 511 primary school teachers working in 45 different schools in the city center, in towns and in villages in 2006-2007 education season. In the data analysis the data, frequency and percent analysis techniques and t-test analysis techniques were used. The results of the study show that primary school teachers think positive about the assessment processes at primary education curriculums, but they encounter some problems. The biggest problems arised in the process of assessment are crowded classes, economic difficulties, material difficulties and difficulty in having a contact with parents. To consider teachers’ concepts and their demands will contribute to evaluation process in practice.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :