Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanatsal bir belge olarak surname-i humayun minyatürleri ve toplumsal anlamları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
556
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde Surname-i Humayun minyatürleri Osmanlıların toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamı üzerine önemli bir belge olarak değerlendirilmektedir. Surname-i Humayun minyatürlerine konu olan Şenlik etkinliklerinin, ilk Türk topluluklarından Osmanlılara kadar süren rolü düşünüldüğünde bunların toplumsal yapının devam ettirilmesinde kazandıkları bütünleştirici işlev önemlidir. Bu bağlantı çalışmada, Surname-i Humayun minyatürlerinin birer sanat eseri olarak incelenmesi yanında, bunların toplumsal bir belge olarak ele alınmasını gerektirmiştir. Diğer yönden Batı anlayışına dönük çağdaş Türk sanatında geleneksel sanat formlarımızı temsil eden minyatürlerle bağlarımızın koparılmış olması dikkat çekicidir. Çağdaş Türk sanat oluşumlarında minyatürler, tarihsel uzaklığı belirten bir belge olarak değerlendirilirken aynı zamanda estetik önemleri de göz ardı edilmektedir. Bunlara ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmek, günümüz Çağdaş Türk Sanatı’nda geleneksel üslup ve yöntemlere duyulan kopukluğun giderilmesi için önem kazanmıştır. Bu anlamda Surname-i Humayun Minyatürleri’nin sanatsal üslup özellikleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal yapısı bağlamında ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today the miniatures in Surname-i Humayun are considered an important document regarding the social, economic, and cultural life of the Ottomans. It depicts the role of the festivals in the Turkish societies from old times to the Ottoman Empire. They helped to maintain the social structure of community. The article has chosen to look at them as a social document in addition to analyzing them as artifacts. On the other hand, it is curious that we have a gap between the miniatures that represent the traditional art forms and contemporary Turkish art. While the miniatures are thought of as a document which designates the historical distance, their artistic importance have not been taken into consideration. To develop a new point of view on them became important to overcome the gap between traditional style and methods, and contemporary Turkish art. For this purpose, the miniatures artistic perspective is seen in the context of the social structure of the Ottoman Empire in this article.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :