Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde psiko-sosyal motivasyon araçları ve bu araçların farklı departmanlar üzerindeki etkisine yönelik ankara ve izmir otellerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi1, Ankara Başkent Öğretmenevi2, Gaziantep Üniversitesi Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu3
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Otel isletmeleri ayakta kalabilmek ve daha yüksek bir kârlılık oranıyla çalısmak istiyorlarsa, ellerindeki kaynakları en iyi sekilde kullanarak verimliliklerini arttırma gayreti içerisinde olmalıdırlar. Günümüzde gelisen teknolojiyle beraber; hammadde, enerji, makina-teçhizat vb. üretim faktörlerinde yüksek bir verimlilik oranına ulasılmıstır. Ancak, otel isletmeleri; mal, hizmet üretim ve sunumunun merkezinde yer alan mevcut isgücünden tam anlamıyla yararlanamamaktadırlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri isletme sahiplerinin ve yöneticilerinin çalısanların verimini arttırmada önemli bir etken olan psiko-sosyal motivasyon araçlarından geregince yararlanmadıklarıdır. Bu çalısmada; otel isletmelerinde çalısanların verimliligini arttırmaya yönelik psiko-sosyal motivasyon araçlarının tespiti ve bu araçların farklı departmanlarda çalısanlar açısından nasıl algılandıgı irdelenmistir. Konuyla ilgili olarak; Ankara ve İzmir’deki otel isletmelerinde çalısan isgörenlere anket uygulanmıstır. Arastırma sonuçlarına göre, psiko-sosyal motivasyon araçları ile isgörenlerin verimliligi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliski ve güçlü bir bag oldugu ortaya çıkmıstır.

Özet İngilizce :

If hotel managements want to remain standing at work with higher beneficial proportions, they have to be in the endeavor of raising their productivity by using the resources they have in the best way. Today, by the help at developing technology a high productivity proportion can be reached in the factors of production, raw material, energy, machine-equipment etc. However, hotel managements can not exactly make use of available workforce which is in the centre of properly and service production and presentation. It can be say that one of the most important reasons is the owners and the directors do not take the advantage of psycho-social motivation tools properly which are important to increase the productivity of the employees. In this paper, the subject of the determination of psycho-social motivation tools to increase the productivity of the employees working in hotel managements and the subject of how these tools are perceived by the employees working in different departments are studied. On this matter, surveys are carried out on the staffs of Ankara and İzmir hotel managements. According to the research results, a meaningful statistical relationship and a strong connection is seen between the psycho-social motivation tools and the productivity of the employees.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :