Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde dış kaynak kullanımı üzerine kavramsal bir çalışma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu1, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Dış kaynak kullanımı çağdaş bir yönetim yaklaşımı ve bir stratejik yönetim aracı olarak günümüz işletmeleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Dış kaynak kullanımı işletmeleri büyük maliyetli yatırımlardan ve esas faaliyetleri olmayan işlerden kurtararak, bu alanda uzmanlaşmış ve yeterli alt yapısı olan işletmelerin söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Bunun sonucunda ise işletmeler kendi asıl faaliyetlerine odaklanabilmekte olup kaynaklarını bu faaliyetlere yönlendirebilmektedirler. Bu çalışmada ise bizim amacımız yukarıdaki ifadeden hareket ederek Dış kaynak kullanımı yaklaşımının etkin bir şekilde nasıl uygulanacağını, faydalarını ve zararlarını otel işletmeleri açısından değerlendirmektir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde dış kaynak kullanımı hakkında kavramsal bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde ise dış kaynak kullanımının otel işletmelerindeki kullanım alanları belirtilmiş olup, otel işletmelerine getirdiği yarar ve zararlar kavramsal bir çerçevede ortaya konulmuştur. Son olarak Dış kaynak kullanımının etkin bir şekilde uygulanması ve başarıya ulaşması için yerine getirilmesi gereken faaliyetlere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Outsourcing is a modern management approach, and often used as a strategic management tool by modern establishments nowadays. Outsourcing helps the organizations to leave the costly investments to external firms, to focus on core activities for achieving better quality and cheaper service rather than producing them within the company. The aims of this study is to identity how it can be do effectively of advantages and disadvantages of outsourcing approach for hotels. The study has two parts. In the first part, conceptual information is presented about outsourcing. In the second part, it is discussed that the outsourcing activities carried out by the hotel organizations, and the outsourcing fields of hotels. In the conclusion, the successful factors are presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :