Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okullarda işleri kolaylaştırma çabası: okul yönetiminde kolaylaştırıcı liderlik

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim yönetiminde yükselen paradigmalar ışığında şekillenen kolaylaştırıcı liderlik, uyum, işbirliği ve katılım, ortak bir vizyon geliştirme, değişim ajanlığı, planlama ve kaynak sağlama, öğretmenlerin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, öğrenmeyi kolaylaştırma, morali ve güveni inşa etme, kurallardan daha çok değerlerle yönetimi merkeze alma gibi rollerle şekillenmektedir. Astlarına yüksek düzeyde güveni esas alan bu liderlik biçimi, onlarda özgüvenin gelişmesi, işlerini daha anlamlı bulmaları, karar sürecine daha fazla katılmaları, sosyalleşme sürecini daha sağlıklı ve daha hızlı gerçekleştirmeleri gibi pratik sonuçlar üretebilmektedir. Bu çalışmada, ilgili alan yazına dayalı olarak kolaylaştırıcı liderlik kavramı; kolaylaştırıcı liderlik rolleri, kolaylaştırıcı liderlik becerileri ve kolaylaştırıcı liderliğin olumlu sonuçları üzerinde durularak özgün bir bakış açısıyla ele alınmaya çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Facilitative leadership, which has been formed on the basis of upgrading paradigms of educational administration, is shaped by some roles, such as: harmony, cooperation and participation, developing a common vision, change agent ship, planning and resource, training, developing and empowering teachers, facilitating learning, building morale and trust, management by values. This leadership style, which is based upon a high level of trust on employees, produces some practical outcomes such as: employees’ sense of self reliance, sense of meaning, more participation in decision process, more healthy and rapid socialization process. In this study, based on the related literature, facilitative leadership concept is taken up in an original perspective in the extent of facilitative leadership roles, facilitative leadership skills and positive outcomes of facilitative leadership.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :