Yıl 2008, Cilt: 8 Sayı : 15 Sayfalar 35 - 52 2008-06-01
DENETİM FİRMALARININ SUNDUKLARI BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİNİN KALİTESİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ
Zeynep TÜRK
13 261

Öz trenHizmet sektörünün günümüzde artan önemi, literatürde pek çok araştırma yapılmasına neden olmuştur. İşletmelerde karın, pazar payının ve gelişim kabiliyetinin artmasında kalite ve müşteri tatmini önemli ölçüde etkili olmaktadır. Denetim firmaları, müşterilerine hizmet sunan işletmelerdir. Bu bağlamda denetim firmaları karlılıklarını, pazar paylarını ve gelişme potansiyellerini arttırmak istiyorlarsa, sundukları bağımsız denetim hizmeti kalitesini ve müşteri tatmin düzeyini bilmek ve anlamak zorundadırlar. Bu çalışmanın amacı, denetim hizmetinin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygunluk derecesinin algılanan denetim hizmet kalitesi ve müşteri tatmini üzerindeki etkisini belirlemektir.Growing importance of service sector have caused a lot of study in the literature. Quality and customer satisfaction effect to increase profit, market share and development capacity. Auditing firm is a service firm. So, in order to increase their profit, market share and development capacity Audit firms must know and understand the audit service quality and customer satisfaction. The aim of this study is to determine the effect of the confirmation degree of audit standarts to the percieved service quality and customer satisfaction.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2008


Makalenin Yazarları
Zeynep TÜRK