Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin proje tabanlı fen öğretimi konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulları ikinci kademede görev yapan fen bilgisi öğretmenlerinin proje tabanlı fen öğretimi ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Adıyaman il merkezinde görev yapan ve “Fen ve Teknoloji Dersi”ni veren 111 öğretmene 18 maddeden oluşan proje tabanlı fen öğretimi tutum ölçeği ile kişisel bilgiler anketi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; frekans, aritmetik ortalama, yüzdelik, t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Sonuçlar “Fen ve Teknoloji Dersi” öğretmenlerinin proje tabanlı fen öğretimine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, fen bilgisi öğretmenlerinin proje tabanlı fen öğretimine ilişkin görüşlerinde cinsiyetlerine, öğretmenlik deneyimlerine ve fen bilgisi öğretmenliği yetkinlik düzeyi inançlarına göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Elde edilen verilere göre, proje tabanlı öğrenmeden etkin bir şekilde yararlanılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate science and technology teachers’ views related with project based science teaching. To aim this purpose, project based science teaching questionnaire was applied to 111 science and technology teachers in Adıyaman city center. Frequency, arithmetic mean, percentage, t-test and ANOVA test were used to analyze data gathered. The results showed that the science and technology teachers had positive views about project based science teaching. On the other hand, there were no meaningful differences between the science technology teachers’ views in terms of gender, experience and teaching competency. As a result, some suggestions were given oriented to the efficient project based learning in science and technology lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :