Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algılarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2006-2007 öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinin birinci sınıflarında öğrenim gören toplam 80 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına araştırmacı tarafından açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının yarıdan biraz fazlası sözlü anlatım becerisinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Öğretmen adaylarının yarıya yakını yazılı anlatım becerisini yetersiz bulmuştur. Öğretmen adaylarının yarıya yakını yazılı anlatım becerisinin sözlü anlatım becerisine göre daha iyi olduğunu belirtmiştir. Öğretmen adayları bu becerilerindeki yetersizlik nedenlerinin; kitap okumamalarından, uygulamalarda bulunmamalarından, deneyimsizliklerinden ve bazı kişisel özelliklerinden kaynaklandığını belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine trainee teachers' self-efficacy perceptions regarding oral and written expression skills. The study design is qualitative. The sample of the study is composed of 80 first graders at Dumlupınar University Education Faculty in 2006-2007 academic year. In this study, a questionnaire with openended questions was applied to the trainee teachers by the researcher. Data gathered from the research were analyzed through descriptive analysis technique. The results indicate that a little more than half of the trainee teachers regarded themselves insufficient in oral expression skills, but nearly half of the trainee teachers regarded their written expression skills as insufficient. Nearly half of the trainee teachers stated that their written expression skills were better than their oral expression skills. Trainee teachers pointed out that this resulted from their not reading books, lack of practice and experience, and from some personal features.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :