Sayı : 55
TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ÇEVRE VERGİLERİNİN İSTİHDAMDA ARTIŞ SAĞLAMAYA YÖNELİK İKİNCİL AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELİK REVİZESİ
REVISION OF THE TURKISH TAX SYSTEM TO BENEFIT FROM ENVIRONMENT TAX IN INCREASING EMPLOYMENT AS A SECONDARY OBJECTİVE
Engin ÖZDEN

7 5

Öz Çevre kirliliği ve işsizliğin küresel ölçekte yaşanan önemli sorunlar arasında yer alması nedeniyle, bir çok ülke vergi sistemlerinde; vergi yükünü çevre kirliliği yaratan faaliyetlere kaydırarak işgücü üzerinden vergilerin azaltılması yönünde köklü düzenlemeler yaparak çevre koruma ve istihdam artışı sağlamaya yönelik olumlu sonuçlara ulaşma başarısını göstermiştir. Bu kapsamda, Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi çevre ile ilgili vergiler incelendiğinde, Türk Vergi Sisteminin; mükellefleri dünya ölçeğinde önde gelen ağır bir çevre vergileri yükü taşımasına rağmen, vergilemede doğrudan çevre kirliliği yaratan unsurların vergi konusu olarak belirlenmemesi nedeniyle çevre koruma yararına hizmet etmediği ve kamu geliri sağlamaya yönelik tasarlandığı tespit edilmiştir. Toplam vergi yükünde artış olmaması ilke olarak benimsenerek, çevre kirliliği yaratan zararlı emisyonlar gibi unsurların vergi konusu olarak kavrandığı ve vergi tabanının olabildiği ölçüde geniş tutulduğu bir vergi revizesi, Türk Vergi Sistemine, çevre koruma ve istihdam artışı çifte yararının sağlanmasına yönelik işlevsellik kazandırabilir.
Abstract As the environmental pollution and unemployment are among the important global problems, many countries have made radical arrangements aiming at reducing the taxes on labor force by laying transferring the tax burden on labor force to activities causing environmental pollution, and thereby achieved positive successful results in ensuring environmental protection and an increase in employment. Accordingly, when the environmental taxes such as Special Consumption Tax and Motor Vehicles Tax are examined, it is seen that although Although the taxpayers in Turkey are subjected to high environmental taxes, these taxes which have been designed to provide public revenue do not serve for the environmental protection objective as the factors that directly lead to environmental pollution were not identified as the subject of any tax. Based on the principle of preventing any increase in the total tax burden, a revision of the tax system providing that the factors such as harmful emissions causing environmental pollution are identified as a tax subject and that the tax base is kept as broad as possible may ensure functionality of the Turkish Tax System in terms of these two objectives as environmental protection and increase in employment.
Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Sistemi, Çevre Vergileri, Çevre Koruma, İstihdam Artışı
Anahtar Kelimeler: Turkish Tax System, Environmental Taxes, Environmental Protection, Increase in Employment

Kaynakça

Engin ÖZDEN