Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzakere becerileri ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1, Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, okul yöneticilerinin müzakere becerilerini ölçemeye yönelik bir ölçme aracı gelistirmektir. Okul yöneticilerinin müzakere becerilerinin ne düzeyde olduğunu tespit etmek ve okulun amaçlarına ulasması açısından müzakere becerilerini ölçmek önemlidir. Çalısma grubu Gaziantep'teki 250 ilköğretim okulu öğretmeninden olusmaktadır. Madde havuzu ilgili literatür taranarak olusturulmustur. Yapı geçerliliği için ölçeğin faktör yapısını ve boyutlarını belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıstır. Faktör analizi sonucunda iki alt boyut (Güven Ortamı Olusturma, Çözümden Yana Olma) ortaya çıkmıstır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.98 bulunmustur. Alt boyutların güvenirlik katsayıları "güven ortamı olusturma" 0.96; "çözümden yana olma" 0.94 bulunmustur. Bulgular alt boyutların iç tutarlılığına iliskin güvenirlik katsayılarının yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymustur. Arastırma sonucunda ölçeğin okul yöneticilerinin müzakere becerilerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulasılmıstır

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to develop a likert type scale in order to measure teachers' attitudes towards negotiation skills of the school managers. It is important to measure the negotiation skills of the school managers to accomplish school aims and determine the negotiation skills level of the school managers. The study group consists of 250 primary school teachers in Gaziantep. For constuct validity, to determine factorial structure and dimensions, exploratory and confirmatory factor analyses are applied. At the end of this analyze two sub factors (creating reliance environment, defending solution) were reached. Total reliability coefficient of the scale was found 0.98. each subfactor reliability coefficient was found for creating reliance environment 0.96; for defending solution 0.94. Findings show that internal structure reliability coefficients of subfactors were found high. At the end of the study, the validity and reliability analyses show that the scale is adequate for measuring the school managers' negotiation skills.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :