Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marka hukukunda ihtiyati tedbir

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Ticari hayatın, ulusal sınırları asarak uluslararası alanda büyük önem arz ettigi günümüzde mütesebbis sahıslar için, yapılan satısın veya sunulan hizmetin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan adların önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Önceleri ayırt edici vasıtalar sadece ticarethaneyi veya mütesebbisleri benzerlerinden ayırt etmeye yarardı. Zaman geçtikçe artık ayırt edici vasıtalar, üretilen malları veya sunulan hizmetleri de benzerlerinden ayırt etme fonksiyonu görmeye baslamıstır. Özellikle, 19 uncu yüzyılın sonlarına dogru, mal ve hizmet tüketimindeki hızlı artısla beraber marka, ayırt edici diger adlardan daha fazla önemini hissettirmistir. Bu baglamda, mahkemenin, esas hakkında davayı hükme baglayıncaya kadar geçen süre zarfında, teminat amacıyla, geçici hukuki kuruma saglamaya ihtiyaç vardır ki buna “ihtiyati tedbir” denilir. İhtiyati tedbir, kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca, davacı veya davalıyı, dava konusu ile alakalı olarak, gelebilecek zararlara karsı, geçici nitelikte koruma saglar. İhtiyati tedbirin amacı, talepte bulunanı bastan tatmin etmek olmayıp, asıl ihtilafı çözecek davanın sonucunu güvence altına almak, bu arada dava sonucuna yönelik olarak, onu etkisiz kılacak muhtemel zararın veya tehlikenin önüne geçmektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In today’s commercial world where national boundaries are broken it is getting more and more important for entrepreneurs that they have their own brands to differ their services and products from others. In the past, the distinguishing features were used for enterprises and entrepreneurs. During the years the distinguishing features have started to symbolize the products and the service. Especially with the rise in consumption and the importance of the service since the end of 19th century, trademarks have become more important than usual distinguishing features. Thus the court has to grant a provisional verdict for the period until the real verdict is spoken; this provisional verdict is called “precautionary reprove”. “Precautionary reprove” provisionally protects the prosecutor as well as the defendant against possible damage in the period until the case has spoken a real verdict. However, the main aim of it is not to protect the rights of the prosecutor before the case has spoken a verdict; it was designed to protect the rights of that part which is right and it aims to protect the innocent part against all possible damage and losses.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :