Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 22 Sayfalar 335 - 350 2011-12-01
MONETARY POLICIES IN TURKEY ON THE EFFECT OF BANKS PROFITABILITY
TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKALARININ BANKALARIN KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Orhan ÇOBAN,Selcan ŞAHİN
14 261

This study, conducted by the Central Bank of Turkey 1990-2010 period, taking into account the effects of monetary policy on banks' profitability has been analyzed. In the analysis, the rediscount rate, bank deposit interest rate, liquidity ratio and the required reserve ratio is taken into account as an explanatory variable, the unit root test, co-integration tests, Granger causality test and regression test were used. According to the results of analysis of Foundations Bank, Albaraka Turk with the real rate of return of the real rate of return with the required reserve ratio and liquidity ratio is the relationship between the one-way causality has been identified. The results of regression analysis, the model was significant for not only reveals the Foundations Bank. Accordingly, the required reserve ratio of only positively affect the profitability of Foundations Bank.
Bu çalışmada 1990-2010 dönemi dikkate alınarak Türkiye’de Merkez Bankası tarafından yürütülen para politikasının bankaların karlılıkları üzerine etkileri analiz edilmiştir. Analizlerde, reeskont oranı, banka mevduat faiz oranı, disponibilite oranı ve zorunlu karşılık oranları açıklayıcı değişken olarak dikkate alınmış olup, birim kök testi, eş-bütünleşme testi, granger nedensellik testi ve regresyon testinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Vakıflar Bankasının reel karlılık oranı ile Albaraka Türk’ün reel karlılık oranı arasında ve disponibilite oranı ile zorunlu karşılık oranı arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları, sadece Vakıflar Bankasına ilişkin modelin anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre dikkate alınan değişkenlerden sadece zorunlu karşılık oranı Vakıflar Bankasının karlılığını olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2011


Makalenin Yazarları
Orhan ÇOBAN
Selcan ŞAHİN