Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel krizin türkiye’de finansal kesim üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi 1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal piyasalardaki liberalizasyon, bu piyasaların bütünlesmesine, risk-getirisinin artmasına, islem hacminin yükselmesine ve yeni finansal ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu yapısal degisiklik, yabancı sermaye girisinin saglanması ile ekonomik büyümenin bu kaynaklarla finanse edilmesini saglarken, sistemik risk olgusunu da beraberinde getirmektedir. Ekonominin dıs piyasalarla entegrasyonu arttıkça, bir piyasada ortaya çıkan istikrarsızlık, yerel olmaktan çıkıp diger piyasaları etkileyerek küresel bir nitelik kazanmaktadır. Bu etkinin derecesi tam olarak bilinmemekle birlikte, her kriz makroekonomik politikaların uygulanmasını zorlastırmakta ve finansal yapıyı daha kırılgan bir hale getirmektedir. Bu çalısmada 2007 yılında ABD’de baslayan finansal krizin nedenlerinden çok, gelismekte olan ülkelerin ve Türkiye’nin finansal sektörü üzerindeki etkileri ortaya konulmaktadır

Özet İngilizce :

Liberalization of the financial market causes financial integration, increased risk factors and encourages new financial instruments. Liberalization does not only risk the finance economic growth with foreign capital flow but also brings systematic risks phenomenon as well. If the local integration increases, financial instability in one local economy spills over into the world’s economy which means that this financial instability is no more a local one but a global problem now. It is not possible to estimate the size of this effect but we know that all crises destroy macroeconomic policy and create financial fragility. The purpose of this study is to investigate the effect of current global crisis, which has started in 2007 in the US and had reflected on the financial markets of the developing countries and Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :