Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel iş etiği üzerine alternatif stratejiler, eleştiriler ve değerlendirmeler

Yazar kurumları :
KSU İİBF İsletme Bölümü1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada yasanan sıkı ekonomik, sosyal ve politik iliskiler ve isletmelerin artan faaliyetleri kültürlerarası etkilesimi ciddi oranda artırmıstır. Özellikle isletmelerin küresel boyutlarda artan faaliyetleri ve bunlarla birlikte ortaya çıkan ve gelisen çesitli etik sorunlar isletmelerin faaliyetlerini negatif anlamda etkilemektedir. Ortaya çıkan etik sorunlarla etkili mücadele edememe ve yönetememe, isletmelerin imajını zedelemekte ve halk nezdinde degerlerini düsürmektedir. Özellikle ülkelerin farklı etik deger ve normları isletmelerin farklı ülkelerdeki faaliyetlerinde sorunlar yasamalarına neden olmaktadır. Bu etik sorunların üstesinden gelme noktasında çesitli stratejiler mevcuttur. Bu stratejilerin en önemlilerinden bir tanesi, küresel baglamda etik prensipler olusturmak ve uygulamaktır. Bu çalısma, küresel is etigi konusunu ele almaktadır. Çalısma küresel is etigi prensiplerinin mümkün olup olmadıgını irdelemekte, küresel is etigi prensipleri olusturma yolunda var olan stratejileri açıklamakta ve bunları degerlendirmektedir. Çalısma ayrıca küresel is etigi prensiplerine yöneltilen elestirileri de ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The increasing economic, political and social relationship taking place in the world along with business activities has resulted in cross-cultural interactions. The ethic problems resulted from the operations of companies worldwide negatively affect the company activities. Not to be able to tackle and manage the ethical problems both harms the companies and lowers companies’ values in the eye of public. The countries that have different ethical values and norms cause companies to experience various problems. There are several strategies to overcome these ethical problems. One of the strategies to overcome such problems is to create global ethical principles and implement them. This study concentrates on global business ethic and investigates whether there is a global business ethic and explains the strategies to achieve global business ethic and evaluate them. The study also considers the critiques directed toward the global business ethic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :