Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 21 Sayfalar 177 - 202 2011-06-01
TECHNOLOGY, INNOVATION, AND DEVELOPMENT IN EXPORT ORIENTED DEVELOPING ECONOMIES: A COMPARISON OF THE KOREAN AND TURKISH ECONOMIES
İHRACAT ODAKLI EKONOMİLERDE TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE KALKINMA: TÜRK VE KORE EKONOMİLERİ KARŞILAŞTIRMASI
Özgür SARI
13 261

The study aims to analyze the role of technological improvements and innovations in the economic development of newly emerging and developing countries and export oriented economies. Declining of the mass production systems and rising of technology and design oriented production in the globalized world economy force developing countries to integrate their export oriented economies to the global system through technological improvements and innovations. The Turkish and South Korean economies were compared in the study around the arguments about technology, innovation, and development through some sociological theories related to development. Although Turkey has started economic liberalization and development before Korea, Korea has achieved higher development level than Turkey. The parameters behind to Korean experience and the comparison to the Turkish development process will be evaluated
Bu çalışma, gelişmekte olan ülkelerin ihracata dayalı ekonomilerinde teknolojik yeniliklerin ve inovasyonun rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kitlesel üretim sistemlerinin düşüşü, teknoloji ve tasarım odaklı üretimin küresel ekonomide ağırlık kazanması, gelişmekte olan ülkeleri, kendi ihracat odaklı ekonomilerini teknolojik yenilik ve inovasyon yoluyla küresel ekonomiye entegre etmeye itmektedir. Çalışmada Türk ve Guney Kore ekonomileri, kalkınmaya dair sosyolojik teoriler ile teknoloji ve inovasyona dair tartışmalar çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Türkiye, ekonomik liberalleşme ve kalkınma sürecine Kore’den önce başlamış olmasına rağmen, Kore Türkiye’den yüksek bir kalkınma seviyesine erişmiştir. Kore deneyiminin arakasındaki parametreler Türk kalkınma deneyimi ile karşılaştırılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Özgür SARI