Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (kobi) bilgi teknolojilerinin kullanım düzeyi ve bilgi teknolojilerinin firmalar üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Akçakoca M.Y.O1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler(KOBİ)’in iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri için, kaliteli mal ve hizmetleri optimum bir maliyetle üreterek etkin bir şekilde pazarlamaları gerekir. Bu açıdan bilgi teknolojilerinin kullanımı son derece önemlidir. Bu çalışma, sanayileşme sürecinde son zamanlarda hızlı gelişme gösteren Düzce ilindeki KOBİ’lerin, bilgi teknolojilerini kullanım düzeyi ve bilgi teknolojilerinin firmalar üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada anket metodu kullanılmıştır. Düzce ilinde faaliyet gösteren tüm KOBİ’lere ulaşmak hedeflenmiştir. 58 işletmeden alınan anketler değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Elde edilen veriler SPSS 12.00 paket programında değerlendirilmiştir. İstatistiki analizlerle; Düzce’deki KOBİ’lerin faaliyet yılı, sektör, personel sayısı, üretim sistem türü, tedarik pazarı, hedef pazarı, yabancı sermaye ortaklığı ve hukuki yapılarına bağlı olarak bilgi teknolojilerine yaklaşım düzeylerinin farklılık gösterip göstermediği saptanmaya çalışılmıştır. İstatistiki Analizlerde ANOVA, “t testi”, yüzde ve aritmetik ortalama metotları kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında KOBİ’lerin faaliyet yıllarına, personel sayılarına, tedarik pazarlarına ve hedef pazarlarına göre bilgi teknolojilerine yaklaşımlarının farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Small and Medium Size Establishments (SMEs) in Turkey, and The Utilization of Information Technologies (IT) in Turkey are necessary for competing in internal and external markets, producing quality goods and services with optimum cost and marketing them effectively. Hence, the utilization of information technologies is very important. The aim of this study is to dedicate the level of utilization of information technologies in SME in DÜZCE and to determine the effects of information technologies on firms. The questionnaire method was used in this study and 58 establishments’ questionnaires were evaluated. For analyzing the data, SPSS 12.00 was employed. In the statistical analyzes was purposed that to determine whether there is any difference between the action fields, target market, stranger capital of the firms and the information technologies approaches. In the conclusion of the analysis, it is reached that SME’ information technologies approaches are changing according to their supply markets, the number of staff, the length of action, and target markets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :