Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabet dünyasında, “maliyet minimizasyonu, kâr maksimizasyonu, müsteri tatmini ve pazar payının genisletilmesi” firmaların ana hedeflerdir. 21. Yüzyılın ilk çeyreginde isletmeye bu hedeflerini gerçeklestirmesinde yardımcı olacak en etkin ve denenmis metotlardan biri de “altı sigma” yaklasımıdır. Altı sigma, “müsteriyi bütün çalısmalarının odak noktasına koyarak, maliyetleri azaltma, verimliligi arttırma ve kaliteli mal üretip bunu sürdürmeyi amaçlayan bir yönetim felsefesidir”. Bunun için olusturdugu araç ve metotlarıyla sürekli süreç iyilestirmesini müsteri beklentilerine göre yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Çalısmamızın amacı, kalite anlayısının gelisim sürecinde mükemmellik döngüsünü ele alarak altı sigma yaklasımını irdelemek, iyilestirme sürecinin araç ve metotlarını, degisim ile sigma iliskisini ve hata/milyon fırsatta hata sayısı ile sigma seviyelerini örnekler yardımıyla degerlendirmektir.

Özet İngilizce :

In the competitive world, “cost minimization, profit maximization, customer satisfaction and increasing market share” are the main goals of firms. In the first quarter of 21th century, one of the most efficient and experienced methods of helping firms to realize these goals is the “six sigma” approach. The “Six sigma” is a management approach aiming at decreasing costs, increasing productivity and producing and maintaining high quality by putting the customer into the centre. It is aimed at fulfilling continuous process improvement with its tools and methods. The objective of the study is to examine the six sigma approach by discussing the excellent circle at the development process of quality conception as well as to evaluate the tools and methods of improvement process, relation of changing to sigma and defects/defects number per one million opportunities and sigma levels with help of examples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :