Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam hukukunda “tertib”in yeri ve önemi

Yazar kurumları :
D. Ü. Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ABD1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Bazen bir hukuki metinde bir çok is veya isim sıralanır. Bu sıralamaya slam hukukunda “Tertib” denir. Tertibin Arap toplumuna özgü genel nedenleri oldugu gibi slam hukukunda da özel nedenleri vardır. Araplar genellikle, sıralayacakları seyleri manaları itibariyle ( zaman, konum, sebep-sonuç iliskisi vb) degerlendirerek aralarında bir tertib olustururlar. Bunu da dillerinde bulunan ve sıralamayı bildiren baglaçlarla ifade ederler. slam hukukunda ise, slam hukukçuları temel kaynaklar olan Kur’an ve Sünnet’ten hüküm çıkarırken, bu baglaçlara çok dikkat etmislerdir. Çünkü eger metinde, sıralamayı (tertibi) bildiren bir baglaç kullanılmıs ise, sıralanan seylerin o sıraya uygun yapılması gerekir. Metinde sıralamayı bildiren bir baglaç kullanılmamıs ise, peygamberin uygulamasında bu sıraya daima riayet edilip edilmedigine özellikle dikkat etmis ve ona göre hüküm çıkarmıslardır. Bu uygulamada da bir ipucu bulunmazsa, kendileri sıralanan seylerin hukuki konumlarını tespit ederek aralarında bir tertib olusturmuslardır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In judicial texts sometimes the words are strung together and this type of writing is called ‘Tertib’in Islamic law. Tertib plays a special role for the Arabs; however it plays also an important role in the Islamic law. In Arabic the position of the verbs depend on their importance and meaning (time, status, reason-conclusion) and thus ‘Tertib’ is applied, and conjunctions indicate the order of verbs. Those conjunctions were paid attention to when Islamic lawyers enforced a judgment and there the Coran and Sunnet were the main sources for their judgments. Here it was important to enforce the judgment according to the sequence of the verbs when there is a special conjunction emphasizing its order. In passages where indicative conjunctions were not used then attention was paid to the judgments order of the prophet. Islamic lawyers tried to figure out the judicial status of the matter and created their own ‘Tertib’ unless there was any prove indicating that the prophet has enforced the judgment by the verbs order

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :