Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Isı ve sıcaklık kavramları arasındaki ilişki ile ilgili olarak geliştirilen çalışma yaprağının uygulanabilirliğinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OMFA Bölümü1, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
603
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki ilişki ile ilgili olarak geliştirilen çalışma yaprağının uygulanabilirliğini incelemektir. Bu amaçla, konuyla ilgili literatürde ifade edilen kavram yanılgıları dikkate alınarak bir çalışma yaprağı geliştirilmiştir. Hazırlanan çalışma yaprağı Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan 38 ikinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Uygulamaya katılan tüm öğrenciler daha önce ısı ve sıcaklık konuları ile ilgili ders almıştır. Çalışmanın sonucunda, geliştirilen çalışma yaprağının araştırılan konuyla ilgili öğrencilerin uygun anlamalar geliştirmesine yardımcı olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda çalışma yaprağındaki eksiklikler giderilerek kavram yanılgılarını giderme ve kavramsal değişimi sağlama boyutlarının incelenmesi gerektiği önerisinde bulunuldu.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate applicability of worksheet associated with relationship between heat and temperature concepts. To reach this aim, based on misconceptions stated by the related literature, a worksheet was developed. The worksheet was administered to 38 student teachers who were in the second class of Science Teacher Education Department in Ziya Gökalp Faculty of Education. As a result of this study, it was found out that the devised worksheet helped the science student teachers to improve appropriate understandings about topic under investigation. Morover, it is suggested that after the worksheet is revised by taking into consideration the results obtained by this study, futher research should be done to explore how this worksheet affects both overcoming of misconceptions and conceptual change relevant with relationship between heat and temperature concepts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :