Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

International relatıons and observable dimensions of power: an assessment from a realist perspectıve

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Economic, technological and military factors affect international relations dynamics in many respects. Developments such as the end of the Cold War, globalization, Revolution in Military Affairs (RMA) and technological advances increased the interaction of these factors and the complexity of international relations. Defining one of the most controversial concepts in international relations, power, was also affected from this process. The power concept, which has been defined from different perspectives by schools of thought such as realism, liberalism and constructivism, became more complicated. In this study, observable dimensions of power (economic, technological and military dimensions) were focused on. Channels through which economic, technological and military factors affect international relations were investigated

Özet İngilizce :

Ekonomik, teknolojik ve askeri faktörler, uluslararası ilişkiler dinamiklerini birçok yönden etkilemektedirler. Soğuk Savaş’ın sona ermesi, küreselleşme, Askeri Alanda Devrim ve teknolojik ilerlemeler gibi gelişmeler, bu faktörlerin birbirleriyle olan etkileşimini ve uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını arttırmışlardır. Uluslararası ilişkilerin en tartışmalı kavramlarından birisi olan gücün tanımlanması da bu süreçten etkilenmiştir. Realizm, liberalizm ve konstrüktivizm gibi düşünce okullarının farklı perspektiflerden tanımladığı güç kavramı, anlaşılması daha da güç hale gelmiştir. Bu çalışmada, gücün gözlemlenebilir boyutlarına (ekonomik, teknolojik ve askeri boyutlarına) odaklanılmıştır. Ekonomik, teknolojik ve askeri faktörlerin, uluslararası ilişkileri hangi kanallardan etkilediği araştırılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :