Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Information literacy: learning to learn and teacher training

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

In recent years, one of the important characteristics that an individual of the modern society should have is information literacy. Information literacy is an ability to manage information effectively. This skill includes reaching all kinds of information, distinguishing the information that is necessary, combining it with his/her own information and evaluating, using and re-organizing this information. These skills can be considered as the abilities to learn how to learn. These skills can be taught to students by teachers. However, for teachers to teach their students the abilities to find and use information, the teacher themselves should be proficient in this issue; in other words, they should be information-literate. For this reason, teachers should also be trained on the issue of information literacy. The aim of this study, considering the concepts of information literacy, learning to learn and teacher training all in a relation with each other, is to examine how information literacy can be handled in teacher training programs, depending on the related literature.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, çağdas toplumdaki bireylerin sahip olması gereken önemli özelliklerden birisi de bilği okuryazarlığıdır. Bilği okuryazarlığı, bilgiyi etkili biçimde yönetebilme becerisidir. Bu becerinin içerisinde, her türlü bilgiye ulasma, bu bilğilerin içinden gerekli olanları ayırt etme, kendi bilgileri ile birlestirme, değerlendirme, kullanma ve yeniden düzenleme yer almaktadır. Bu beceriler, öğrenmeyi öğrenme becerileri olarak da görülebilir. Bu beceriler, öğrencilere öğretmenler tarafından kazandırılabilir. Ancak, öğretmenlerin bilgiyi bulma ve kullanma becerilerini öğrencilerine kazandırabilmeleri için kendilerinin de bu konuda yeterli olmaları, baska bir deyisle bilgi okuryazarı olmaları ğereklidir. Bu nedenle öğretmenlerin de bilği okuryazarlığı konusunda eğitilmeleri ğereklidir. Bu çalısmanın amacı, alanyazına dayalı olarak, bilgi çağı ile birlikte üzerinde sıkça durulan bilgi okuryazarlığı, öğrenmeyi öğrenme ve öğretmen eğitimi kavramlarının bir iliski ağı içerisinde ele alınıp, öğretmen eğitimi proğramlarında bilgi okuryazarlığının nasıl ele alınabileceğinin irdelenmesidir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :