Yıl 2005, Cilt: 5 Sayı : 10 Sayfalar 157 - 176 2005-12-01
FREDERICK WINSLOW TAYLOR VE FİZYOLOJİK ÖRGÜT KURAMI
Tuncer ASUNAKUTLU,Bayram COŞKUN
7 261

Öz trenBilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles of Scientific Management) adlı eserin yayınlanması yönetim tarihi açısından bir dönüm noktası kabul edilmektedir. Bilimsel anlamda yönetimi ilk kez ele alan ve analiz eden bu eser yayınlandığında çok önemli etkiler yaratmıştır. Bu eserin sahibi yönetim bilimi tarihinde önemli bir yeri olan F.W.Taylor’dur. Bu çalışma Taylor’un kişilik özellikleri ile geliştirdiği kuramı bütünsel olarak incelemek ve bu teorinin almış olduğu eleştirileri açıklamak amacına yöneliktir. Çalışmada Taylor’un fizyolojik örgüt kuramının temel ilkeleri açıklanmaya ve bu kuramın yönetim dünyasında yarattığı etki incelenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca kuramın aldığı eleştirilere yer verilmektedir.Publication of the work called ‘The Principles of Scientific Management’ is considered a turning point in management history. This work, which for the first time considers and analyses management in scientific terms, created a great influence when published. The author of this work is F. W. Taylor, who holds a prominent place in the history of management science. This article attempts to thoroughly investigate the personal characteristics of Taylor and the theory he developed as well as to clarify the criticism his theory received. It tries to explain the basic principles of Taylor’s Physiological Organization Theory, discuss the effects of the theory on the business world and the to explain critiques it received

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2005
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2005


Makalenin Yazarları
Tuncer ASUNAKUTLU
Bayram COŞKUN