Yıl 2007, Cilt: 7 Sayı : 14 Sayfalar 206 - 218 2007-12-01
İÇ MÜŞTERİLERİN TATMİNİ VE İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ SÜPERMARKETLERİNDE BİR UYGULAMA
Suzan ÇOBAN
23 261

Öz Kayseri’de bulunan süpermarketlerde, iç müşterilerin tatmin durumlarına göre içsel pazarlama uygulamalarına bakış açılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan araştırmada şu bulgular elde edilmiştir: İşletmeden tatmin olma durumu İle dış müşteriye yönelik davranışlar sergileme arasında anlamlı bir ilişki vardır. Tatmin olan iç müşteriler, tatmin olmayanlara göre tatmin durumunun müşteriye yönelmede nispeten zayıf düzeyde etkili olduğunu belirtmektedirler. Entegrasyonun ve iş tatmininin sağlanmasına yönelik içsel pazarlama faktörleri açısından işletmeden tatmin olanlar İle olmayanlar arasında ayrım söz konusudur. İşletmeden tatmin olanlar, işletmenin bu faktörlere yönelik faaliyetlerini olmayanlara göre daha olumlu değerlendirmektedir. İşletmede çalışmayı tercih etme durumuna göre, entegrasyonun sağlanması ve ödüllendirmeye yönelik içsel pazarlama faktörleri açısından ayrım söz konusudur. İşletmede çalışmayı tercih eden iç müşteriler, bu faktörlere yönelik uygulamaları tercih etmeyenlere göre daha olumlu değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2007


Makalenin Yazarları
Suzan ÇOBAN