Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihvân es-safâ´da bilim eğitimi, amacı ve bilim sınıflaması

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Ihvân es-Safa, İslam dünyasında 10. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıs, siyasi amaçları olan ve bu amaçları gerçeklestirmek için dostluk, kardeslik ve yardımlasmayı temel aldıgını ileri süren bir toplulugun adıdır. Toplulugun yasadıgı dönem, dinsel, kültürel ve siyasal açıdan yogun bir tartısmanın yasandıgı, A. Mez, J. L. Kreamer, M. Arkoun gibi kimi düsünürlerin İslam Rönesansı diye adlandırdıkları bir dönemdir. Kuskusuz anılan nitelemenin ardında bilim ve bilim egitimine yapılan gönderme yatmaktadır. Bu yüzden biz bu makalede, anılan dönemin düsünce hayatında önemli bir yer edinen Batıni egilimli Ihvân es-Safa toplulugunun bilgi, egitim ve ögretim kavramlarına nasıl baktıklarını, bilgi elde etmeye dönük olarak ortaya koydukları soruları ve bunlara baglı olarak bilim sınıflamalarını ele almayı; bu sınıflamanın egitimbilimsel degerini ve Ihvân üyelerinin ahlakî ve ruhanî yücelislerindeki islevlerini ortaya koymayı amaçlamaktayız.

Özet İngilizce :

Ikhwân es-Safâ (Brotherhood of Purity) is a name of community which emerged in the second half of 10th century and it had political aims and in order to achieve these aims it claimed that friendship, brotherhood and contribution are the basis of their community. The period in which this community lived is the period of Islamic Renaissance that was given its name by great thinkers such as A. Mez, J. L. Kreamer, M. Arkoun,, and there was also compact discussion of religious, cultural, philosophical and political point of view. Certainly, the reason behind this discussion is its reference to science and the education of science. Therefore in this article we aim to discuss how Ikhwân es-Safâ looks at knowledge, education and training concepts and classification of science.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :