Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 22 Sayfalar 107 - 118 2011-12-01
FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: STATIC AND DYNAMIC PANEL DATA ANALAYSIS
FİNANSAL GELİŞME VE İKTİSADİ BÜYÜME: STATİK VE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
Murat NİŞANCI,İlyas KARABIYIK,Metin UÇAR
17 261

In this study, the relationships between financial development and economic growth were tried to be checked with panel data analysis between D-8 countries (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey). In the study, random and dynamic panel data analyses were applied. In the estimation models, right along with four different fiscal variables, openness (Trade (% of GDP)), fixed capital investments, public expenditures and productivity variables and price level were used as control variables. As a result, there is a positive and statically significant effect between depended and explanatory variables that has been reached.
Bu çalışmada D-8 ülkeleri (Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) verileri kullanılarak iktisadi büyüme ile finansal gelişme arasındaki ilişki panel veri seti kullanılarak irdelenmeye çalışılmıştır. Random etkiler modeli ve dinamik panel verileri tahmini yapılmıştır. Tahminlerde dört farklı mali göstergenin yanı sıra dış ticaret açıklığı, sabit sermaye yatırımları, kamu nihai tüketim harcamaları, verimlilik artışı, fiyat artışı gibi kontrol değişkenleri kullanılmıştır. Finansal araçların ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2011


Makalenin Yazarları
Murat NİŞANCI
İlyas KARABIYIK
Metin UÇAR