Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hayat bilgisi dersi öğretim programının değerlendirme öğesinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Eğitim Programları ve Öğretimi Bolumu1, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bolumu2
Görüntülenme :
684
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma 2005-2006 yılında uygulanmaya baslanan (1, 2, 3. sınıf) Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın değerlendirme öğesine yönelik öğretmen görüslerini belirlemeyi ve bu bulgular ısığında da programı değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle 3 bölüm, 13 soru ve 27 maddeden olusan ve üçlü likert tipine uygun olarak hazırlanan öğretmen görüsleri anketi, Muğla merkez ve ilçelerinde görev yapan 200 sınıf öğretmenine uygulanmıstır. Ölçekten elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin değerlendirme süreci ile ilgili yeterince hizmet içi eğitim alamadıkları, geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme araçlarını harmanlayarak kullandıkları sonucuna ulasılmıstır. Öğretmenlerin, büyük bir çoğunluğunun alternatif ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme boyutunda hala bazı sıkıntılar yasadıkları ortaya çıkmıstır.

Özet İngilizce :

This research deals with the purpose of evaluating the Social Sciences Lesson's curriculum of the teacher's opinions and the evaluation of these comments. For this reason, teacher' sight questionnaire that exists from three parts thirteen questions and twenty seven parts according to the likert type has been carried out and was applied to two hundred teachers working in Muğla and in the towns of it. As a conclusion, it's been found that teachers haven't taken enough courses as a result they use a mixture of traditional and alternative measurements and evaluation tools. Most of the teachers have problems with the application of alternative measurement tools and still face some problems with the evaluation part.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :