Yıl 2006, Cilt: 6 Sayı : 11 Sayfalar 190 - 206 2006-06-01
YÖNETİME KATILMA BİÇİMLERİ VE YEREL YÖNETİMLERDE DEMOKRATİK MEKANİZMALAR
Hacer Tuğba EROĞLU
12 261

Öz trenBu çalışmada öncelikle etkin bir yönetim ve demokratikleşme için temel unsur olan yönetime katılmanın kavramsal çerçevesi çizilerek, klasik biçimlerinden ve yeni biçimlerinden söz edilmektedir. Farklı alanlardaki uygulamaları ile birlikte yönetime katılmanın uygulanabilmesi için gerekli araçlarından da söz edildiği çalışmada daha sonra küreselleşme ve kamu yönetiminde reform çalışmalarının meydana getirdiği değişikliklerden bahsedilmektedir. Bu bağlamda özellikle yönetişim anlayışı ve internet ile birlikte katılım anlayışında meydana gelen gelişmelerden söz edilmektedir.In this study participation’s conceptual framework, as a basic factor for efficient management and democratization, will be drawn and its classic and new forms will be touched on. The study includes the examples of practices in the different branches and the tools that are required. And also, the changes that have occured by the reformation works will be touched on. In this context, especially the governance understanding and changes that have occured on the participation understanding with use of, internet will be discussed.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
Hacer Tuğba EROĞLU