Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel türk evi ve renk kullanımı

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Müh. Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Bir mekan ya da yapı tasarımında renk öğesi tasarımı etkileyen önemli etkenlerden biridir. Renk, insanlar üzerinde farklı algılamalara sebep olmasının yanında, yaşanılan mekanlarda kullanılan renkler, orada yaşayanların; kültürünün, gelenek ve göreneklerinin de bir aynası olmuştur. Tarih boyunca Anadolu’da yaşayan Türkler, yaşadığı bölgenin coğrafyası ve kültürlerine göre konutlar üretmişlerdir. Tarihten günümüze gelen bu konutlarda, bulunduğu coğrafyadaki malzeme ve iklime bağlı olarak, yapım teknolojisi ve kullanılan malzeme farklılaşırken, kültür etkileşiminden dolayı, plan kurgularındaki benzerlikler göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, Anadolu’da bulunan Türk Evi mimari oluşumları ile ilgili genel bilgiler anlatılmıştır. Bu bilgiler ışığında Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bulunan Türk Evindeki renk kullanımı ile ilgili örnekler verilerek, tarihsel süreç içerisinde yapım teknolojisi ve malzemenin de değişimi ile oluşan farklılaşma incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The color factor is among the affective parameters in the design of a space or a structure. Nearby the different perceptions on the human being the color used in the space, it is the reflection of the culture and the traditions of the users as well. In the history, the Turks live in Anatolia; have produced houses compatible to the geography and the culture of the site. In these houses, which are coming from past to the contemporary life, there are resemblances related with the culture in the plan organization, even there are varieties in the material and construction styles. In this paper the information related with the formation of Turkish House in Anatolia is explained. In the enlightening of this information, the samples are given related with the use of the color in the different sites of Anatolia, and the varieties are examined during the history due to the alternation of construction style and material used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :