Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gap bölgesinde hayvancılığın gelişimi ve türkiye içindeki konumu

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu1, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de hayvancılık; artan nüfusun hayvansal protein ihtiyacının karsılanması, ihracatın arttırılması, sanayi sektörüne hammadde saglanması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınma ve kalkınmanın istikrarı, gizli issizligin önlenmesi, sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam olanaklarının yaratılması ve kalkınma finansmanının öz kaynaklara dayandırılması açılarından önemli bir potansiyele sahiptir. Güneydogu Anadolu Bölgesi’nin hayvan varlıgındaki degisim, Türkiye’nin genel tablosu ile benzer bir egilim göstermesine ragmen; genel olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir azalma gerçeklesmistir. Bölge’nin ekonomik açıdan geri kalmıslıgı, hayvansal üretimin kapalı ekonomi içinde yer alması ve terör olayları sonucu meraların bosaltılmasıyla artan göçler hayvancılıgın gelismesini sınırlayan önemli etkenlerdir. Ayrıca Bölge’de; hayvan ıslahı, bakım ve besleme, hayvan hastalıklarıyla mücadele, verim düsüklügü, örgütlenme ve pazarlama, egitim, destekleme politikaları ve finansman kaynaklarına erisim alanlarında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Güneydogu Anadolu Bölgesi’ndeki hayvancılık potansiyelinin akılcı plan, strateji ve desteklemelerle gelistirilmesi gerekmektedir. Özellikle ticari hayvancılıgın gelistirilmesine yönelik bir dizi çalısmanın yapılması, Bölge’yi canlı hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan yeminde ihracatçı konumuna getirecektir. Bu çalısmada; hayvancılıgın insan beslenmesindeki ve ekonomik yapıdaki önemi; Güneydogu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılık sektöründe yasanan degisimler kısaca irdelenecek ve bu degerlendirmelerden hareketle Bölge hayvancılıgının gelistirilmesi için öneriler getirilecektir.

Özet İngilizce :

In Turkey, raising livestock has an important potential in terms of providing animal protein for growing population, increasing export, providing raw material for industry, keeping a balanced development among the regions and among the sectors and the stability of development, preventing from secret unemployment, providing employment possibilities in the industry and the service sectors, and basing development financing on equity capital. Despite the fact that the change in the possession of animals in Southeast Anatolia Region shows similarity to the general picture of Turkey, a decrease which is higher than Turkey’s average has occurred. The important factors limiting raising livestock are the economically undevelopment of the region, taking place of animal production in closed economy, and increasing migration due to the terrorist events causing to leave pastures. Moreover, there are serious problems in animal improvement, caring and feeding, struggling with animal illnesses, decreases in production, organization and marketing, training, support policies, and reaching financial resources. It is necessary to improve raising livestock with a reasonable plan, strategy and support in the Southeast Anatolia Region. Carrying out a series of studies, particularly for improving raising livestock for commercial purposes, will help the region turn out to be a export center for live animals, animal product and feed. In this study, the importance of raising livestock in human nutrition and in economic structure, the changes occurring in the sector of raising livestock in the Southeast Anatolia Region will be discussed, and some suggestions will be presented in order to develop region’s raising livestock.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :