Sayı : 56
YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE DAMACANA SU SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİ
Estimation of the Sales Amounts of the Dispenser Size Water with Artificial Neural Network Method
Selim TÜZÜNTÜRK,Fatma SERT ETEMAN,H. Kemal SEZEN

8 4

Bu çalışmanın konusu damacana su satış miktarlarının tahmin edilmesidir. Bu çalışmanın amacı Bursada damacana su satışı yapan bir şirketin bayisinin aylık satış miktarlarının Yapay Sinir Ağı (YSA) Yöntemi kullanılarak tahmin edilmesidir. Bu amaçla, Korusu Su Şirketinin Özlüce semtinde bulunan bayiden Aralık 2010 ve Şubat 2015 arasında aylık veriler elde edilmiştir ve YSA tahminleri yapılmıştır. Sonuçlar eğitilmiş ağdan tahmin edilen değerlerin gerçek satış değerlerinin mevsimselliğinin yakalandığını göstermektedir. Tahmin edilen değerler ile gerçek değerler tutarlı bulunmuştur. Eğitilmiş ağ ile tutarlı öngörülerin elde edilebileceği anlamına gelen ağın genelleme yeteneğine sahip olduğu bulunmuştur. Son olarak, kayan pencere yöntemi kullanılarak on beş ay için satış değerlerinin öngörüleri elde edilmiştir.
The subject of this study is the estimation of the sales amount of the dispenser size water. The aim of this study is the estimation of the monthly sales amounts of the companys seller in Bursa that sales dispenser size water by using Artificial Neural Network (ANN) Method. With this aim, the monthly data between December 2010 and February 2015 were gathered from the seller of the Korusu Water Company that is located in Özlüce district and ANN estimations were performed. Results show that the estimated values of the trained network were captured the seasonality of the real sales values. The estimated values were found to be consistent with the real values. The network was found to have the generalization feature which means that consistent predictions can be obtained with the trained network. At last, the predictions of the sales values for fifteen months were obtained by using the sliding window method.
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağı, Çok Katmanlı Algılayıcı, Satış Tahmini, Damacana Su.
Anahtar Kelimeler: Artificial Neural Network, Multilayered Perceptron, Sales Estimation, Dispenser Size Water.

Kaynakça

Selim TÜZÜNTÜRK,Fatma SERT ETEMAN,H. Kemal SEZEN