Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faculty of education students self-efficacy perceptions toward online technologies

Yazar kurumları :
Department of Computer Education and Technology, Abant Izzet Baysal University1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to investigate whether self-efficacy perceptions of undergraduate students at the Faculty of Education toward online technologies differ based on demographics (i.e., gender, area of study), computer and Internet experiences. The data obtained from 268 students (189 females, 79 males) in different area of studies in the Faculty of Education, at a university in the Western Blacksea Region of Turkey, were used in the analyses. There were no gender differences in the self efficacy mean scores of the students although the difference on the Internet competencies subscale was notably close to significant level in favor of the male students. However, the students with higher computer and Internet experiences indicated significantly higher scores on all subscales (i.e., Internet competencies, synchronous interaction, asynchronous I, asynchronous II) of the online technologies self-efficacy scale. The findings of this study and the related literature suggest that the students' self-efficacy perceptions toward the online technologies are highly related to their prior computer and Internet experiences.

Özet İngilizce :

Bu çalısmanın amacı Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören lisans düzeyindeki öğrencilerin çevrimiçi teknolojilere yönelik öz-yeterlik algılarının demografik özellikleri (cinsiyet, çalısma alanı), bilgisayar ve İnternet tecrübelerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Analizlerde Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir Eğitim Fakültesi'nde farklı çalısma alanlarındaki 268 öğrenciden (189 kız, 79 erkek) elde edilen veriler kullanılmıstır. Đnternet yeterlikleri alt ölçeğinden elde edilen puanlardaki farklılık erkeklerin lehine anlamlılık düzeyine çok yakın olmasına rağmen öğrencilerin ölçeğin bütün alt boyutlarındaki öz-yeterlik ortalama puanlarında cinsiyet farkı bulunmamıstır. Fakat, daha fazla bilgisayar ve Đnternet tecrübesine sahip öğrenciler çevrimiçi teknolojiler öz-yeterlik ölçeğinin bütün alt boyutlarında (Internet öz-yeterlikleri, eszamanlı etkilesim, eszamansız etkilesim I, eszamansız etkilesim II) anlamlı derecede daha yüksek puan almıslardır. Bu çalısmanın bulguları ve ilgili alan yazın öğrencilerin çevrimiçi teknolojilere yönelik öz-yeterlik algılarının onların önceki bilgisayar ve Internet tecrübeleriyle oldukça iliskili olduğunu isaret etmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :