Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Esnek üretim sistemleri ve pazarlama faaliyetlerine etkileri

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
722
DOI :
Özet Türkçe :

Esnek üretim sistemleri(Flexible Manufacturing Systems), işletmelerin değişen çevre koşullarına anında uyum sağlayabilmeleri konusunda kritik önem taşımaktadır. Çünkü işletme çevresini oluşturan ekonomik, demografik, sosyo-kültürel, politik ve yasal koşullar ile teknolojik ve rekabet koşulları sürekli bir değişim ve gelişim süreci içerisindedir. Bu değişen ortama uyum sağlanması işletmelerin varlıklarını ve kârlılıklarını sürdürülebilir hale getirmeleri açısından önemlidir. Ayrıca ancak esnek bir yapıya sahip olan işletmeler, günümüz müşterilerinin hızlı değişen beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecektir. Geleneksel yöntemlerle ne değişen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verilebilir ne de kendini yenileyen işletmeler karşısında ayakta kalınabilir. Bu nedenle Esnek Üretim Sistemleri işletmelerin üretim süreçlerinde değişime anında cevap verebilmeleri, maliyetler, stoklar, kârlılık ve müşteri ihtiyaç ve beklentileri yönünden üzerinde önemle durulması gereken bir yaklaşımdır.

Özet İngilizce :

Because of the continuous changes and developments of the economical, demographic, socio-cultural, political and constitutional conditions and technological competition, Flexible Manufacturing Systems (FMS) have a great importance for the organizations to accord with the alternating environment conditions. To continue their existence and profitability, it’s important for the organizations to accord with this alternating environment. Also the organizations which have a flexible structure could be able to cater today’s customers’ rapidly changing needs. With traditional methods, it’s possible neither to cater the customers’ needs nor to stand against the organizations which recondition their structure. So being concerned with the costs, stocks, profitability and the ability to respond to the changes at the production process, Flexible Manufacturing Systems is an important approach which must be taken into consideration.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :